Dragon

Year: 2011

Translation available: yes

Ratings

  • 7,0

A sinful martial arts expert wants to start a new tranquil life, only to be hunted by a determined detective and his former master.

Genres: dramaactionthriller

Buy at Amazon.com

Associated topics

topic

relevance grade

Martial Arts

Medieval Fantasy

Trailer

Crew

role

name

Film director

Peter Chan

Film producer

Peter Chan

Film producer

Jojo Hui Yuet-Chun

Film producer

Jo Jo Yuet-chun Hui

Cast

name

character

Donnie Yen

Liu Jin-xi

Takeshi Kaneshiro

Xu Bai-jiu

Tang Wei

Ayu

Jimmy Wang Yu

The Master

Kara Hui

Shi San Liang

Yin Zhu-Sheng

Xu Kun

Zheng Wei

Liu Fang-Zheng

Li Jia-Min

Liu Xiao-Tian

Yu Kang

Yan Dong-Sheng

Kenji Tanigaki

Xiao Ge Zi

Wu Jiang

Detective

Li Xiaoran

Xu's wife

Show all

Only registered users can leave comments.